top of page

Mediaskåp

Utgivare: Avtre AB

Vad får jag när jag köper?

Filmen "Mediaskåp" med er logotyp och CPE-modell.
Ni får en länk till en delad filyta där ni kan ladda ner filmen.

Vi har filmer med följande CPE-modeller:
- CTS HES 3106
- CTS HES 3106 Koax
- DKT Comega - 7973X / 7974X
- Icotera - i6407-50
- Inteno XG6746
- Inteno XG6846
- Inteno XG6846 Koax
- Raycore - P7 Serien

Har ni en annan CPE-modell? Kontakta oss.

Rebranding exempel


Vi byter till er logotypVi byter till er CPE-modell

Mallanpassning

Vill ni lägga till eller ta bort något i filmmallen?

Vi kan såklart göra justeringar och ändringar efter era önskemål.

Justeringar debiteras per timme.

Leverans

Leveranssteg-studiorail.png

Kontakta oss och gör er beställning. Vi samlar in den information och grafiskt material som vi behöver från er. Filmen klipps och anpassas efter er grafiska profil och önskemål. Leverans sker genom nedladdningslänk från oss.

Vad behöver vi från er?

  • Högupplöst logotyp.

  • Grafisk profil med er primära färgkod.

  • Er CPE-modell (tillexempel "Inteno XG6846")

  • Övrig information och önskemål för att filmen ska passa er.

Licensiering

Licensiering innebär att materialet vi levererar till er har licensierad nyttjanderätt. Det innebär att efter leverans skett har ni rätt att nyttja filmen för eget bruk utifrån den avtalstid ni valt. Licensieringen innefattar inte rätt till editering eller vidareförsäljning.

 

Efter avtalstidens utgång löper avtalet vidare med 3 månaders uppsägningstid.

"Fri" avtalstid innebär licensiering på obegränsad tid.

Priser

Avtalstid
Startavgift
Mån avg
12mån
4000
300
24 mån
4000
250
36 mån
4000
200
Fri
22 000
-

*Är du intresserad av att köpa 2 mallar eller fler? Kontakta oss för ett erbjudande.

Tillval och hjälp

Här är en lista över vanliga tillval:

Liknande mallar

Fiberoptik
play knapp vit.png

Patchpanel

Fiberoptik
play knapp vit.png

Kablar och kopplingar

bottom of page