top of page

Olika stadsnätsleverantörer

Frihet för framtiden

Lyfter det unika värdet av stadsnätet. Jämställdhet, öppen konkurrens och idéen om att det ska vara lika för alla, kund som leverantör, stor som liten, stad eller landsbygd.

Om projektet:

Kundproblemet: ”Vi måste bli effektivare att nå ut till våra Bostadsrättsföreningar, de måste förstå hela värdet av vad vårt öppna stadsnät innebär, idag och i framtiden”.

Symtom på kundproblemet: a) Kunderna hör inte av sig vid upphandlingstillfället b) De vet inte att stadsnätet kan erbjuda kollektiva lösningar c) De förstår inte vad de i sin helhet köper vilket resulterar i ett operatörsbyte och svårigheter att sedan återgå till det öppna nätet p.g.a. nedtagen aktiv utrustning.

Nyttjande: I första hand vid gruppmöten med Bostadsrättsföreningar, one-to-one möten, som ambassadörsfilm till styrelsemedlemmar ej närvarande vid informationsträff.

Sekundärt: Sprida digitalt genom olika kontrollerade kanaler.

Utmaningen i film: Lyfta det unika värdet av stadsnätet så man förstår att man köper mer än bara internet, utan även köper jämställdhet, öppen konkurrens och idéen om att det ska vara lika för alla, kund som leverantör, stor som liten, stad eller landsbygd.

Utmaningen i produktion: 5 Stadsnät med olika grafiska profiler, olika affärsmodeller och erbjudanden. Ett pilotprojekt ”kommunikation i samverkan”.

Utfallet: En film som ger svaret på varför stadsnätet fundamentalt existerar, men med möjlighet att enkelt göra grundläggande rebranding utan stora ingrepp.

bottom of page