top of page

Soo Shim

Övningsbanken

En webbplattform med över 100 filmklipp.
Vill du veta mer om våra webbplattformar? Kontakta oss.

Om projektet:

Soo Shim Taekwondo & Hapkido är en kampsportsförening.

Soo Shim drev projektet "på rätt plats".
Med syftet "friskvård och social gemenskap för alla,
oavsett fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller ålder".

Under vår dialog med dem identifierades följande problem:
Den ledarledda träningen fungerade som planerat,
men träningen hemma var ett problem.
Det var svårt för deltagarna att hålla koll på alla övningar.

Två tränare från Soo Shim lånade ut vår studio.
Där spelade de in över 100 olika övningar.
Vi redigerade materialet och skapade en plattform, "övningsbanken".

Den här typen av lösning passar bra då du har många korta flimklipp.

Den här typen av film kan skickas direkt till kund eller kopplas till en QR-kod och användas i exempelvis trycksaker.

bottom of page