top of page

testing

--

Om Frihet för framtiden:   

Stadsnätens problem: ”Vi måste komma med i kundens beslutsprocess när det är dags att köpa uppkoppling. Positionera oss så att kunden känner att det finns ett värde utöver pris och prestanda. Optimalt blir vi rådgivande till kunden, men i minsta fall kommer med vid offertförfrågan”.   

"People don’t buy what we do, they buy why we do it" 
- Simon sinek
Tedtalk

Symtom på kundproblemet:

a) Kunderna hör inte av sig vid köptillfället
b) De förstår inte vilket mervärden stadsnätet ger och uttrycker att de inte förstått
c) Att stadsnätet inte blir operatör på sitt eget nät.  

Filmen positionerar stadsnätet likt övriga stora kommersiella aktörer som ”samhällsbyggaren” som står för att det ska vara lika för alla, nu och i framtiden.   

(Jämför exempelvis Telia som den trygge, Tele2 som billig, Comhem som underhållaren, Bahnhof står upp för den lille) 
Tanken är att man använder filmen i förhållande till hur kundresan ser ut och vilka interaktioner som uppstår med kunden på vägen till beslut.

Filmen fungerar brett vid massmarknadsföring för att positionera stadsnätet och versionen med erbjudandet gör att den går att nyttja mer specifikt mot olika målgrupper.

Versionen med erbjudandet avser att nyttjas specifikt i rätt kanaler eller med specifik logisk avsändare (exempelvis en Brf-säljare skickar en länk till en Brf-ordförande)  Nyttjas den i fel sammanhang är det lätt att mottagaren säger ”detta gäller inte mig".

Exempel 

Frihet för framtiden: Publicera filmen i ordinarie kanaler för sociala medier för att positionera stadsnätet.   

Frihet för framtiden med erbjudande till Brf: Gruppträffar, Direktreklam, Säljpresentationer, Överlämnat kundmaterial så som offert, Brf-säljares epostsignatur etc. 

Hur använder man filmen?

En Brf lägger oftast ansvaret på en individ t.ex. ordförande i styrelsen att påbörja processen. Grundläggande är i regel att man ska fråga flera leverantörer och be om offert. Därefter tar styrelsens ett gemensamt beslut om vilken leverantör man ska välja.

Processgången hos Brf 
a) Ta fram lista på alla som kan leverera ”internet”.
b) Plocka ut några som man kan fråga om offert (sk ”Shortlist”) 
1. Väljer 2-5 st (Orkar inte fråga och hantera alla) 
2. Frågar leverantörer som verkar olika (som lyfter fram värden som tilltalar olika styrelsemedlemmar, så som teknik, tjänsteutbud, pris, miljö och hållbarhet etc) 
c) Kontaktar och frågar om offert 
d) Tar dialog med de som verkar ha det bästa erbjudandet 
e) Skriver avtal 
f) Får leverans 

Kundresan Brf/Volymkund

a) För att komma med på det initiala urvalet måste kunden veta att man finns vilket i regel sker genom: 
1. Uppbyggda relationer 
2. Affärskalender som visar när det är dags att interagera med kunden 
3. Löpande massmarknadsföring    

b) Positionera sig så att man kommer med på kundens "shortlist" genom att förklara vilka värden man har (bortsett från erbjudandet)

c) Analysera i den mån det är möjligt kundens "stakeholders" - dvs styrelsens medlemmar. Valet av leverantör sker oftast i konsensus i styrelsen och valet faller på den leverantör som löser alla medlemmars känslomässiga behov, oavsett om det är pris, teknik eller hållbarhet och miljö.

d) Ta fram ett erbjudande som tilltalar alla behov i styrelsen - och har man lyckats med steg a-c kan man vända "Det här var det lägsta priset" till "Det här var inte så mycket dyrare"   

Ps. Lyckas man med samtliga delar i punkt a) steg 1-3 är det stor sannolikhet att man blir rådgivande till kunden i deras upphandling och på så vis säkrar affären. 

Säljresan till Brf

Projektet bakom Frihet till framtiden hade 5 stadsnät som initiativtagare [Fibra, Splitvision, Umeå Energi, Karlstads el&stadsnät, WexNet]

Utmaningen i film: Lyfta det unika värdet av stadsnätet så man förstår att man köper mer än bara internet, utan även köper jämställdhet, öppen konkurrens och idéen om att det ska vara lika för alla, kund som leverantör, stor som liten, stad eller landsbygd.   

Utmaningen i produktion: 5 Stadsnät med olika grafiska profiler, olika affärsmodeller och erbjudanden. Ett pilotprojekt för ”kommunikation i samverkan”.

Utfallet: En film som ger svaret på varför stadsnätet fundamentalt existerar, men med möjlighet att enkelt göra grundläggande rebranding utan stora ingrepp.

2023/24: Under 2023/24 fånga upp intresserade stadsnät som vill vidareutveckla sälj & kommunikationsprojektet "Frihet för framtiden" 

Projektet

bottom of page